Tillstånd och lov

Lovhandlingar som behövs för de flesta lov:

 • Ansökan
 • Ansvarig arbetsledare
 • Byggprojektanmälan RH1
 • Äganderättshandling
 • Delgivning till rågrannar
 • Situationsplan, 2 ex
 • Bygglovsritningar: plan-, skärnings- och fasadritning, 2 ex
 • Grundundersöknings- eller grundläggningsutlåtande
 • Energicertifikat
 • Fuktsäkerhetsplan
 • Avloppsvattenplan
 • Väganslutningslov