Anvisningar gällande karantän och isolering

OBS! Dessa anvisningar baserar sig på Justitie­ministeriets och Institutet för hälsa och välfärds informatio­n samt smittskyddslagen och vallagen.

På valdagen

Om du har beordrats i karantän eller isolering av kommunens smitt­skyddsläkare eller om du är i frivillig karantän eller frivillig isolering kan du rösta på på ditt normala röstningsställe på valdagen.

Du kan komma till röstningsstället t.ex. med bil, men du kan inte komma in till vallokalen. Utanför vallokalen finns en skylt med telefonnummer till vilket du ringer för att be att valfunktionärerna komme­r ut så att du kan rösta utomhus. Möjlighet att rösta utomhus finns mellan kl. 10.00 och 12.00.

Mera information

Information för personer som är i isolering eller karantä­n ges av smittspårningen. Kontaktuppgifter finns i ditt beslut om isolering eller karantän.