NTM-centralen ordnar informationstillfällen om vägplanen för riksväg 3

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten gör som bäst upp en vägplan för riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela. NTM-centralen ordnar två informationstillfällen, ett i Laihela och ett i Korsholm, både för allmänheten och för kommunernas förtroendevalda.

Åkermark utarrenderas

Korsholms kommun arrenderar ut åkermark i Böle, Smedsby, Solf, Kråklund och Norra Vallgrund.