Avdelning vid Singsby daghem evakueras

Fastighetsverket i Korsholms kommun har under sommaren gjort reparationer i Singsby daghem för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften. Det har dock visat sig att flera personer fortfarande reagerar på inomhusluften. Fler undersökningar behöver göras och konstruktioner tas upp. Under tiden som detta görs kan verksamhet inte ordnas i fastigheten. Nu undersöks olika alternativ för evakueringen av verksamheten.

Nya tomtutdelningar

Bekanta dig med kommunens nya småhustomter i Smedsby, Solf och Petsmo samt par-, rad- och höghustomter i Smedsby och Böle. Ansökan om tomterna sker under tiden 18.10–1.11.2021.

Bekanta dig med Korsholms nya tomter på Bygga & Bo mässan

Korsholms kommun är med på Bygga & Bo mässan 16–17.10 i Botniahallen. Vi presenterar kommunens nya tomter och svarar på frågor gällande dem, bygglov och själva byggandet. Du kan också höra mer om Korsholms första trähöghus som planeras till Smedsby.

Korsholms kommuns satsning på hållbarhet börjar synas

De första hållbarhets- och klimatåtgärderna i Korsholms kommun syns redan nu, fyra månader efter att kommunens nya klimat- och energistrategi godkändes. Kommunen har upphandlat sin elenergi av producenter som stöder sig på primärt förnyelsebara energikällor och kommunen har anställt en projektledare, Geir Byrkjeland, som arbetar med klimatledarskap.

Fotoutställning i Arte Mare

Naturfotograf Hannu Vainiopekka från sydvästra Finland har iakttagit och fotograferat havsörnar i Egentliga Finland sedan år 2008. Nu finns hans foton samlade i en utställning som sammanställts av stiftelsen Sääksisäätiö. Utställningen visas på Galleri Arte Mare vid Världsarvsporten 5.10–2.11.2021. Adress:…

Höstlov i Korsholm

Fritid och kultur i Korsholm ordnar lovverksamhet för barn och unga.Kom med på familjedag i Smedsby, cykeljippo i Solf eller varför inte testa på klättring eller padel? Vi ordnar även en vildmarksdag i Karperö med paddling och matlagning på trangia.…

Drop-in coronavaccinering

Korsholms kommun ordnar drop-in coronavaccineringstillfällen för personer bosatta i Korsholm vid Korsholms hälsovårdscentral 8.10, 13.10 och 20.10. och vid Världsarvsporten (Berny’s restaurang) 11.10. Till drop-in tillfällen kan man komma för att ta antingen den första eller den andra coronavaccindosen.

Renovering i huvudbiblioteket

Under hösten renoveras magasins- och arbetsutrymmen i huvudbiblioteket (Skolvägen 1, Smedsby), men biblioteket är öppet som normalt. Tidvis kan ljudnivån i bibliotekssalen vara hög på grund av renoveringsarbetet. Vill man undvika störande ljud rekommenderar vi att man besöker biblioteket kvällstid…