Helsingby-Toby delgeneralplan målworkshop 15.11.2023

Korsholms kommun har inlett utarbetandet av en delgeneralplan för Helsingby–Tobyområdet. Onsdag 15.11. kl. 18.00–20.00 ordnas en målworkshop för alla intresserade i Helsingby skola.

Tyck till om kommunstrategin

Korsholms kommun uppdaterar sin kommunstrategi och nu vill vi höra vad du som kommuninvånare tycker är viktigt att lyfta fram.

Anbudsförfrågan för anläggande av vattenledning längs Hagnäs-Mälsorvägen

Arbetet omfattar byggande av ny vattenledning invid Hagnäs-Mälsorvägen. Den nya vattenledningen skall ersätta befintlig undervattensledning i västra sidan av Vassorfjärden. Entreprenadområdet sträcker sig från Hagnäs-Mälsorvägen 365 till 509. Entreprenören förutsätts ha bekantat sig med byggnadsplatsen före offerten ges. Linjen är inte utstakad i terrängen.