Coronainformation

Kommunens beredskapsledningsgrupp har 5.1.2022 dragit upp riktlinjer för hur kommunala verksamheter ordnas i januari med anledning av det rådande coronaläget.