Kommunikationen om skol- och daghemsexponeringar som kräver särskilda arrangemang sker i fortsättningen via webben


Korsholms kommun informerar i fortsättningen via en aktuell lista på sin webbplats om coronaexponeringar, karantäner och distansundervisningar i skolor och daghem.

Dataskräm. Tietokonenäyttö.

Vårdnadshavarna får fortsättningsvis information om exponeringar som kräver särskilda arrangemang via Wilma och Päikky.

Webbsidan uppdateras kontinuerligt när beslut om karantäner och distansundervisning fattats och de berörda har informerats. Webbsidans direktadress är: korsholm.fi/coronaexponeringar

– Det är viktigt att kommuninvånarna fortfarande får information om exponeringar som kräver särskilda arrangemang på daghem och skolor. Men det händer också mycket annat intressant i kommunen som vi gärna ger större synlighet i till exempel sociala medier, och därför har vi valt att flytta den externa kommunikationen om exponeringarna enbart till webben, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

Ahlberg påminner om vikten av att alla följer gemensamma anvisningar och rekommendationer för att coronasituationen ska fås under kontroll.

– Följ direktiven på Österbottens välfärdsområdes webbsida och stanna hemma vid minsta symptom eller om du vet att du blivit exponerad, säger Ahlberg.

Flera nyheter