Elevantal

Elevantal 2021-2022

Klass                      Antal                      Årskursantal

1a                          16

1b                          18                          34

2a                          16                         

2b                          15                          31

3a                          14                         

3b                          15                          29

4a                          14                         

4b                          13

4c                          15                          42

5a                          18

5b                          17                          35

6a                          11

6b                          15                          26

Totalt:  197 elever