Veikars daghem

Veikarsvägen 903, Veikars

För 1–5-åringar
Tfn 050 518 1272

Vårt fina daghem står mitt i Veikars by. Hos oss har vi platser för 1-3 åringar (Blåbär) och 4-5 åringar (Lingon).

Vi har stora utrymmen inomhus och en stor gård som uppmuntrar till lek och rörelse. Vi har också tillgång till skolans gymnastiksal. Vi har nära till skogen och går ofta på promenader. På vintern skidar vi i elljusspåret och skrinnar på skridskoplan vid skolan.

Vårt fokus ligger på rörelse, matematik och språk.