Kommunens bokningsbara utrymmen

Biblioteket
Forskarrum Åkerblom (mötesrum för 1-6 personer), Korsholms huvudbibliotek.
2. våningen, tillgänglig hiss. Avgiftsfritt.
Bokning: biblioteket@korsholm.fi

Vuxeninstitutet
Grupprum Alice, grupprum Rose, Korsholmssalen, konstklass mediasalen, spegelsal, språkklass och textilklass.
Läs mera: https://vuxeninstitutet.korsholm.fi/om-vuxeninstitutet/uthyrning
Bokning och avgifter: vuxeninstitutet@korsholm.fi

Seniorpunkten
ADL-rum (+ bastu), duschrum, cafeteria (efter kl. 16 på vardagar), festsal, hobbyrum och studierum.
Utrymmen hyrs ut avgiftsfritt till föreningar, grupper och ideella organisationer som ordnar aktiviteter och verksamhet för äldre. Övriga betalar hyra.
Bokning och avgifter: seniorpunkten@korsholm.fi

Gymnastiksalar i skolor
Hankmo daghem, Helsingby skola, Korsholms högstadium, f.d. Kuni-Vassor skola, Kvevlax skola, Mustasaaren keskuskoulu, Norra Korsholm skola, Norra Vallgrund skola, f.d. Petsmo skola, Replot-Björkö skola, Smedsby-Böle skola, Solf skola, Tuovilan koulu, Tölby-Vikby skola och f.d. Veikars skola.
Ingen avgift för barn- och ungdomsverksamhet (under 18 år). Övriga betalar hyra.
Läs mera: https://korsholm.fi/valfard/idrottsverksamhet/idrotts-motions-och-fritidsanlaggningar/gymnastiksalar
Bokningskalendern: https://bokning.korsholm.fi/bokning/gymnastiksalar
Bokning och avgifter: bokning@korsholm.fi

Övriga utrymmen i skolor
Klassrum, matsal m.m.
Ingen avgift för barn- och ungdomsverksamhet (under 18 år). Övriga betalar hyra.
Bokning och avgifter: Via respektive skolas rektor:
https://korsholm.fi/barn-och-skola/grundlaggande-utbildning/vara-skolor