Tillgänglighet

Biblioteket har böcker som passar olika läsare. Vi har bland annat lättlästa böcker för olika åldrar och vi har även böcker på andra språk.

Börja-läsa-böcker och lättlästa böcker

Börja-läsa-böckerna riktar sig till barn som just lärt sig läsa och har korta meningar, stort typsnitt och bilder. Börja-läsa-böckerna har en rosa tejpbit på bokryggen. En del av börja-läsa-böckerna är skrivna i versaler och har utöver den rosa också en grön tejpbit på bokryggen. På finska finns också böcker med avstavning, vilka är märkta med en gul tejpbit på bokryggen. Vi har även lättlästa böcker som passar för äldre barn och ungdomar som upplever svårigheter med läsningen. I lättlästa böcker är meningarna korta och inga svåra eller långa ord används. Lättlästa böcker har en gul prick på bokryggen.

Celia

Om eleven har någon form av läsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckta böcker har hen rätt att bli Celia-kund. Tillgänglighetsbiblioteket Celia är ett nationellt tillgängligt bibliotek som erbjuder olika typer av tillgängliga böcker. Lärare har möjlighet att registrera elever direkt i Celia. För mera information se https://www.celia.fi/sv/

Andra språk

På huvudbiblioteket hittar du böcker för barn och unga på bl.a. engelska, tyska, franska, arabiska och ryska. Vi har också möjlighet att låna in material på andra språk från flerspråkiga biblioteket i Helsingfors. Detta material kan även lånas via filialbiblioteken.