Tuovilan päiväkoti

Lundvägen 3, Toby

Pussikehrääjät
För 1–3-åringar
Finskspråkigt
Tfn 044 727 7396 (dejourtelefon efter kl. 16 tills daghemmet stänger)

Heinähukat
För 2–3-åringar
Finskspråkigt
Tfn 044 4249 263

Töpökatit
För 4–5-åringar
Finskspråkigt
Tfn 044 727 7397

Hyppyhännät/kök
Finskspråkigt
Tfn 044 727 7395

Kukkajäärät / Esikoulu
För 5–6-åringar
Finskspråkigt
Tfn 044 727 7331