Elevkårsstyrelsen

Handledande lärare: Sabina Törnqvist och Maritza Mosander

Ordförande:
Viceordförande:
Medlemmar: