Elevkårsstyrelsen

Handledande lärare: Sabina Törnqvist och Maritza Mosander

Ordförande: Teo Torrkulla
Medlemmar: