Elevkårsstyrelsen

Handledande lärare: Karolina Östman och Emilia Brännkärr

Ordförande: Viljami Levlin