Infopunkten och registraturen

Infopunkten

Kommunens kundbetjäning finns vid Infopunkten i ämbetshusets första våning.

Kundbetjäningen ger allmän information om kommunen, svarar på frågor om kommunens service och hänvisar kunderna till rätt enhet eller tjänsteman. Från infopunkten kan du få blanketter, kartor och broschyrer.

Infopunkten tar emot post till kommunen såsom ansökningar, brev och blanketter.

Infopunktens personal ansvarar även för betjäningen via kommunens telefonväxel. Kommunens telefonnummer är (06) 327 7111.

Öppethållning:
infopunkten måndag–fredag kl. 8–11.30 och 12.30–16
telefonväxeln måndag–fredag kl. 8.30–11.30 och 12.30–15

Besöksadress: Centrumvägen 4, Smedsby
Postadress:  Centrumvägen 4, 65610 Korsholm

Telefon: (06) 327 7111
E-post: infopunkten@korsholm.fi

Registraturen

Kommunens registratur finns i ämbetshusets andra våning.

Registraturen tar emot handlingar som kommer till kommunen, registrerar och skickar handlingarna för behandling till beredarna.  Sådana handlingar kan vara anbud, ansökningar, begäran om utlåtande, brev, initiativ, kungörelser, utlåtanden eller ändringssökande.

Registraturen ger information om anhängiga ärenden, behandlingen av ett visst ärende, beslut och kungörelser.

Handlingar till registraturen kan lämnas in per post, e-post, via infopunkten eller i brevlådan vid ämbetshusets ingång.

Öppethållning: måndag-fredag kl. 8–16

Besöksadress: Centrumvägen 4, Smedsby
Postadress: Centrumvägen 4, 65610 Korsholm

Telefon: (06) 327 7145
E-post: info@korsholm.fi