Klubbverksamhet

I kommunen eftersträvar vi att det finns olika typer av meningsfull klubbverksamhet i anslutning till skoldagen i samtliga skolor. Utbudet byggs upp utgående från barnens önskemål, tillgängliga klubbledare och skolans verksamhetsmiljö. Verksamheten genomförs i samarbete med olika aktörer inom tredje sektor, konst- och kultursektorn och fritidsavdelningen. Fritidsavdelningen ansvarar för koordineringen av klubbverksamheten som helhet. Utbudet av klubbar hittas via skolornas webbsidor.