Studier

Nyaste guiderna:

Studieguide 23-24
Studieavsnittsguiden 23-24

Information om datorn som behövs under studietiden och vid studentexamen:
Abitti-info för studerande
Studentexamensnämnden


Viktiga sidor att läsa före studentskrivningarna:
Provmiljön