Studier

Information om datorn som behövs under studietiden och vid studentexamen:
Abitti-info för studerande
Studentexamensnämnden


Viktiga sidor att läsa före studentskrivningarna:

Allmänna instruktioner
Provmiljön