Solf skola

Solf skola är en svenskspråkig skola i byn Solf i Korsholms kommun. Solf ligger ca 15 km söder om Vasa centrum.

Den nuvarande skolbyggnaden invigdes år 2011 och ligger centralt nära kyrkan, biblioteket och Stundars museiområde.
Hösten 2022 tog tilläggsbyggnaden i bruk där även förskolan fick nya utrymmen.

Läsåret 2023-2024 har vi 186 elever i vår skola. 

Solf skolas logo


Skolans mål och värdegrund

Skolan vill, utgående från läroplanen

  • lära eleverna att visa hänsyn, respektera andra människor och acceptera olikheter
  • ge eleverna en god grund för vidare inlärning genom att ge dem baskunskaper i att läsa, skriva och räkna
  • stimulera eleverna till fysiska aktiviteter bl.a. genom att erbjuda olika rastaktiviteter
  • uppmuntra till eget skapande och träna praktiska färdigheter
  • stärka gemenskapen och samhörigheten inom skolan.