Solf skola

Solf skola är en svenskspråkig skola i byn Solf i Korsholms kommun. Solf ligger ca 15 km söder om Vasa centrum.

Den nuvarande skolbyggnaden invigdes år 2011 och ligger centralt nära kyrkan, biblioteket och Stundars museiområde.
Hösten 2021 tas tilläggsbyggnaden i bruk där även förskolan kommer att få nya utrymmen.

Läsåret 2020-2021 har vi 198 elever i vår skola. 

Solf skolas logo

Mål och värdegrund

Skolan vill, utgående från läroplanen

  • lära eleverna att visa hänsyn, respektera andra människor och acceptera olikheter
  • ge eleverna en god grund för vidare inlärning genom att ge dem baskunskaper i att läsa, skriva och räkna
  • stimulera eleverna till fysiska aktiviteter bl.a. genom att erbjuda olika rastaktiviteter
  • uppmuntra till eget skapande och träna praktiska färdigheter
  • stärka gemenskapen och samhörigheten inom skolan.

Solf skola 2020-2021

Klass                      Antal                      Årskursantal

1a                          16

1b                          15                          31

2a                          14                         

2b                          15                          29

3a                          15                         

3b                          13

3c                          15                          43

4a                          18

4b                          18                          36

5a                          12

5b                          15                          27

6a                          16

6b                          16                          32

            Totalt:  198 elever