Avfallshantering

Den kommunala miljövårdsmyndigheten övervakar att avfallslagen (646/2011) och avfallshanteringsbestämmelserna efterföljs. Genom att sortera på ett korrekt sätt kan du bidra till att skydda och bevara vår natur och levnadsmiljö.

I Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs sköts kommunala avfallshanteringen av Ab Stormossen Oy. I Närpes, Kristinestad och Kaskö sköts kommunala avfallshanteringen av Oy Botniarosk Ab. Du hittar sorteringsguider, information om avfallshantering och mottagningspunkter för såväl hushåll och företag samt jordbruk på respektive hemsida. I kommunerna finns ekopunkter för rent papper, glas, metall och batterier samt återvinningsstationer som avfallsbolagen upprätthåller.

Vasaregionens avfallsnämnd har hand om myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen inom Ab Stormossen Oy:s verksamhetsområde för kommunerna Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs kommun. Värdkommun är Vasa stad. Sydösterbottens avfallsnämnd har hand om myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde för kommunerna Närpes, Kristinestad och Kaskö. Värdkommun är Östermark. Avfallsnämnderna ansvarar inom sitt verksamhetsområde för myndighetsuppgifter enligt avfallslagen och beslutar om ärenden som enligt avfallslagen ålagts kommunen.

Enligt avfallslagen (646/2011) skall en avfallsinnehavare ansluta sig till avfallstransport som ordnas inom området. Meddelande om gemensamt avfallskärl och förlängt tömningsintervall av avfallskärlet riktas till respektive avfallsnämnd.

I Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs riktas meddelanden till Vasaregionens avfallsnämnd, PB 2, 65101 Vasa eller till e-post: avfallsnamnden(at)vaasa.fi.

I Närpes, Kristinestad och Kaskö riktas meddelanden till Östermark kommun/Sydösterbottens avfallsnämnd, Rasintie 1 A, PB 25, 64701 Östermark eller till e-post: jatelautakunta(at)teuva.fi.