Musik

Musiklivet mår bra i Korsholm. Det finns ett tiotal aktiva sångkörer och musikgrupper utspridda över hela kommunen. De flesta körer tar gärna emot nya sångare – så om du är intresserad ska du inte tveka att ta kontakt direkt med körerna.

Det finns sex fria musikskolor (föreningar) i Korsholm. Musikskolorna erbjuder barn, unga och vuxna privata sång- och musiklektioner allt från piano- till trumlektioner. Undervisningen ordnas i kommunens skolor. Ta kontakt med Fritid och kultur för tilläggsuppgifter om de verksamma körerna, sång- och musikgrupperna och de fria musikskolorna.

Solf, Bjarnes musikskola har en egen webbsida

Karperö, Iskmo, Musikskolan i Norra Korsholm finns på Facebook

Kvevlax området, Garantiföreningen för Kvevlax musikskola rf, finns på Facebook, kontaktperson Margaretha Widd

Älvbyarna, Veikids musikverkstad har en egen webbsida

Smedsby-Böle musikskola, kontaktperson Birgitta Beijar-Österberg

Vid Korsholms Musikinstitut kan barn och unga studera sång, musik och dans i enlighet med lagen om den grundläggande konstundervisningen. Undervisning ges på både svenska och finska. För mera information, se Musikinstitutets egen webbplats.

Musikfestspelen Korsholm är en väletablerad kammarmusikfestival. Festspelen ordnas under åtta dagar och har ett utbud på ca 30 konserter runtom i Österbotten. De flesta av konserterna ges i Vasa och Korsholm.

Mera information om Musikfestspelen hittar du på deras webbplats.