Hästhagen detaljplan

Skede: Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 17.1–15.2.2023 (MBL 63 §)
Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggningsingenjör