Anläggande av dagvattenrör för avledande av dagvatten från Fågelbergets industriområde

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad kommer under sommaren 2023 samt vintern 2023–2024 att anlägga dagvattenrör för avledande av dagvatten från Fågelbergets industriområde.