Invandring och integration

Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund och om att leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar om nyanlända invandrares möjligheter till arbete och att komma in i samhället.

Korsholms kommun har ett integrationsprogram som säger att kommunen ska:

  • tillgodose invandrarnas behov på ett jämvärdigt sätt oberoende av personens etniska bakgrund.
  • främja invandrarens integrering i Korsholm på ett flexibelt sätt så att han eller hon blir delaktig i samhället
  • uppmuntra invandrare att aktivt ta del av kommunens utbud av kultur- ungdoms- och idrottstjänster

Invandrare kan i likhet med övriga kommuninvånare vända sig till infopunkten som finns i ämbetshusets aula. Vid infopunkten får man allmän information om kommunen och dess tjänster, och därifrån blir man vid behov hänvisad till rätt instans för respektive ärende. I kulturhuset finns kommunens Welcome Office rådgivningspunkt, som erbjuder service för alla invandrare oberoende av orsak till invandring. Kommunens integrationsenhet finns i ämbetshuset och ger stöd och handledning till de flyktingar som fått kommunplats i Korsholm.

Welcome Office