Tobak

Tillsyn tobakslagen
Avsikten med tobakstillsynen är att förhindra hälsorisker och olägenheter orsakade av tobaksrökning. Tillsynen omfattar kontroll av försäljningens lagenlighet och dess egenkontroll samt förbud mot och begränsningar av rökning. Den viktigaste utgångspunkten i tobakslagen är att ingen mot sin vilja ska exponeras för tobaksrök. Ett av målen i tobakslagen är att förhindra åtkomsten av tobak för minderåriga.

Lagens huvudpunkter:

  • Tobaksrökning är förbjuden i offentliga, för allmänheten avsedda lokaler. Arbetarskydds-myndigheten övervakar tobakslagen på arbetsplatserna.
  • Tobaksrökning är förbjuden i alla restauranger och serveringsutrymmen.
  • Tobaksprodukter och rökdon får inte i näringsverksamhet säljas eller på annat sätt överlåtas till en person som inte har fyllt 18 år.
  • Försäljning av snus är förbjuden i Finland.

Tilläggsuppgifter om tillsynen enligt tobakslagen finns på Valviras (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) hemsidor.