Premieringar

Årets premieringsfest ordnas 19.1.2023 kl. 18 vid Berny’s restaurang.

Idrottares prestationer uppmärksammas och årets eldsjälårets kulturpersoner och årets ungdom utses.

Idrottspremieringar

  • Kriterier för idrottspremieringar:
    • Medalj i FM, NM, EM, VM eller representerat Finlands landslag.
    • Den premierade skall ha varit bosatt i Korsholms kommun då medaljen tagits.

Årets Eldsjäl

Fritid och kultur i Korsholm utser årligen årets eldsjäl.
Personen ska genom engagemang, kunnighet och egen uppoffring ha inspirerat barn, ungdomar och vuxna till att regelbundet delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. Vid valet fästs tyngdpunkter vid ledarskap, förtroendeuppdrag och eget motionerande. Personen ska vara bosatt i Korsholm.

Nominering och motivering skickas till fritid@korsholm.fi senast 13.11.2022

Årets Kulturperson

Årligen utses en till två personer som berikat det kulturella livet i Korsholm genom engagemang, kunnighet och genom berömvärda kulturella insatser. Personen ska vara bosatt i Korsholm. 

Välmotiverade förslag till årets kulturperson som uppfyller ovannämnda krav sänds skriftligt till kultur@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, Fritid och kultur, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm. Skicka förslag för årets kulturperson 2022 senast 13.11.2022. Mer information från kultursekreteraren, tfn 0500 162 112.

Årets Ungdom

Korsholms ungdomsfullmäktige utser årligen en person som under det gånga året arbetat eller utfört en handling för ungdomars bästa.

Personen som nomineras, med motivering, bör vara 13–21 år gammal och vara bosatt i Korsholm.

Nominering och motivering skickas till ungdom@korsholm.fi senast 13.11.2022