Brevröstning

Från och med år 2019 är det möjligt att brevrösta vid finska val. Röstberättigade som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet ges rätt att rösta per brev från utlandet. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. När du har fått handlingarna ska du rösta och därefter posta din röst till centralvalnämnden i din egen kommun i Finland i det ytterkuvert som skickats till dig.

Om du vill rösta per brev ska du själv se till att du beställer de handlingar som behövs vid brevröstning i god tid före valet via justitieministeriets beställningstjänst. Beställningstjänsten för brevröstningsmaterialet för riksdagsvalet 2023 öppnas 2.1.2023. 

Läs mera om brevröstningen och hur du beställer brevröstningshandlingarna.