Bildningsutskottet

Bildningsutskottets uppgifter

Bildningsutskottet ansvarar för

 • småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik, stöd för hemvård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn och förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning
 • grundläggande utbildning (årskurserna 1–9) enligt lagen om grundläggande utbildning
 • gymnasieutbildning enligt gymnasielagen
 • boendekommunens uppgifter enligt läropliktslagen
 • morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn enligt lagen om grundläggande utbildning

Bildningsutskottets befogenheter

Bildningsutskottet beslutar i de ärenden som enligt ovan angivna lagar hör till kommunen samt dessutom i följande ärenden:

 1. principer för skolplats för elever i förskoleundervisningen, i den grundläggande utbildningen och i morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn
 2. beslut om principer för skolskjutsrätt inom förskolan och den grundläggande utbildningen
 3. beslut om skolårets arbetsdagar och lovdagar för förskoleundervisningen, skolorna inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet.
 4. beslut om representation i organ för läroinrättningar i andra kommuner enligt avtal med upprätthållarna
 5. beslut om de principer som ska följas inom bildningsväsendet samt om allmänna anvisningar
 6. kommunens plan för småbarnspedagogik
 7. beslut om, samt ansvar för, ordnandet av tjänster för småbarnspedagogik och förskoleundervisning, samarbete med privata aktörer inom småbarnspedagogiken
 8. beslut i ärenden där en kund begärt omprövning, begärt rättelse eller lämnat besvär i ett tjänstemannabeslut inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning.