Tystnadsplikt och sekretess

Alla anställda inom småbarnspedagogik och förskola har tystnadsplikt. Du som vårdnadshavare kan ge ditt samtycke till att uppgifter om ditt barn förs vidare till sådana som behöver veta hur ditt barn har det.

Om ytterligare hjälp och stöd behövs från andra myndigheter informeras du alltid.

Alla anställda inom småbarnspedagogik och förskola har en anmälningsskyldighet. Om en anställd inom småbarnspedagogik och förskola får reda på eller känner en oro att ”barn far illa” eller att familjen kan vara i behov av mera hjälp och stöd görs en begäran om bedömning till kommunens socialarbetare. Detta är personalens skyldighet trots tystnadsplikt!