Fjärrlån

Information om region- och fjärrlån till och från Korsholms bibliotek

Att du fjärrlånar innebär att vi för din räkning lånar en bok, som inte finns på något av biblioteken i Korsholm.

En bok kan lånas antingen som regionlån eller fjärrlån. Ett regionlån beställs från något av de övriga Fredrikabiblioteken eller från Vasa stadsbibliotek. Ett fjärrlån beställs å sin sida från Finlands övriga allmänna bibliotek, från ett högskole- eller specialbibliotek eller från utlandet. Region- och fjärrlånen sköts av bibliotekets personal och vi meddelar dig när boken anlänt till biblioteket.

Att beställa region- eller fjärrlån

Blanketter för region- och fjärrlånebeställningar finns vid lånedisken. Du fyller i blanketten, undertecknar den och lämnar in den vid lånedisken.

Du kan också beställa region- och fjärrlån via en elektronisk blankett på sidan fredrika.finna.fi. Den elektroniska blanketten finns i menyn högst upp på sidan, och kräver inloggning med PIN-kod. Det är också möjligt att skicka din beställning per e-post till fjarrlan@korsholm.fi.

När du skickat in beställningen förbinder du dig att betala avgiften. 

Utlåningstider och avgifter

Utlåningstiden för region- och fjärrlån följer det långivande bibliotekets praxis och är ofta 4 veckor. För kursböcker kan lånetiden vara 14 dagar eller kortare

För regionlånen är avgiften 2 € /bok

För fjärrlånen inom Finland är avgiften 4 € /bok

För fjärrlån från övriga nordiska länder är avgiften 10 € /bok

Om det långivande bibliotekets avgift är högre, debiteras denna högre avgift + 1 € (gäller bl.a. högskolebibliotek)

Att returnera och låna om region- och fjärrlån

Fjärrlånen returneras till lånedisken, förfallodatum finns som bilaga inne i boken

Om du behöver längre lånetid är det också möjligt att förnya fjärrlånet, förutsatt att inte andra låntagare är i kö på boken

Du kan förnya ditt fjärrlån vid lånedisken, eller tfn 06-3277270

Lån till andra bibliotek

Biblioteket tar emot beställningar per e-post fjarrlan@korsholm.fi 

Utlåningstiden är 4 veckor

Fjärrlånen är inte avgiftsbelagda, men beställande bibliotek betalar ev. portokostnader för returen

Vi lånar inte direkt till privatpersoner, endast via ett annat bibliotek