Sanering av Singsby daghem

Kommunen informerar om arbetena och hur de fortskrider på denna sida. 

Fastighetsverket i Korsholms kommun har under sommaren gjort reparationer i Singsby daghem för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften. Det har dock visat sig att flera personer fortfarande reagerar på inomhusluften. Fler undersökningar behöver göras och konstruktioner tas upp. Under tiden som detta görs kan verksamhet inte ordnas i fastigheten.

Kommunens inomhusluftgrupp har 24.1.2022 beslutat att rekommendera verksamheten fortsätter i den tillfälliga paviljongen. En del av daghemmets 5-åringar finns placerade i Norra Korsholms skola och kommer att vara där våren ut. Fastighetsverket har 25.1.2022 skickat ett infobrev till alla vårdnadshavare om läget i daghemmet.

Korsholms kommuns inomhusluftgrupp har 15.10.2021 beslutat evakuera personal och barn i Singsby daghems avdelning Trapetsen. Avdelningen finns under evakueringstiden i en tillfällig paviljong.

Fastighetsverket har tillsammans med ledaren för småbarnspedagogiken 15.10.2021 skickat ett infobrev till alla vårdnadshavare om läget i daghemmet. Brevet har skickats till vårdnadshavarna via Päikky.

Vårdnadshavarna har också fått informationsbrev tidigare under processen. Länkar till informationsbreven finns här under.

I augusti hölls ett informationstillfälle för personal och vårdnadshavare via Teams.

Bakgrund och utförda åtgärder

I september 2020 fick inomhusluftgruppen en anmälan om hälsosymptom som misstänktes ha koppling till inomhusluften i Singsby daghem. Inomhusluftgruppen gjorde en granskning av fastigheten i oktober 2020 och beställde därefter en konditionsgranskning. Konditionsgranskningen utfördes av Ingenjörsbyrå Kronqvist.

Under vintern och våren 2021 gjordes åtgärdsförslag och kostnadsanalyser på basen av konditionsgranskningen och under sommaren 2021 vidtogs åtgärder vid daghemmet.

Fastighetsverket har under sommaren 2021 vidtagit följande åtgärder:

  • tätning av golv- och vägganslutningar i utrymmen ovanför krypgrunden
  • tätningar runt fönster
  • tätningar av genomföringar
  • sanering av krypgrunden

I krypgrunden har det installerats en klimatmaskin som torkar luften och en undertrycksfläkt så luft inte skall läcka uppåt.

Ventilationen inne i huset har balanserats så att det inte skall suga luft ur kryprunden.

Dagsläget och fortsatta åtgärder

I augusti 2021 uppmanade Västkustens miljöenhet fastighetsverket att ta materialprov för analys av mikrobförekomst. Resultaten från tilläggsproven kom 8.10.2021, och 12.10.2021 uppmanade Västkustens miljöenhet fastighetsverket att vidta tilläggsåtgärder med anledning av provresultaten.

Korsholms kommuns inomhusluftgrupp har 15.10.2021 beslutat evakuera personal och barn i Singsby daghems avdelning Trapetsen och utreder nu olika alternativ för evakueringen. Evakueringen görs för att fastighetsverket ska kunna öppna upp konstruktionerna och se vilka skador som finns i fastigheten.

Nedan följer de undersökningar, rapporter och utlåtanden som berör daghemmet.

Undersökningar, rapporter och utlåtanden

Sammanfattning av inomhusklimatundersökningar 18.1.2022

Granskning 23.10.2020

Konditionsgranskning 9–10.12.2020

Åtgärderna har vidtagits under sommaren 2021.

Tilläggsgranskning 20.9.2021