Vikby företagscenter

Med det perfekt läge i knutpunkten. Intill motorvägen till Vasa finns företagscentret Vikby med ypperliga förbindelser åt alla väderstreck. Företagscentret ligger ett stenkast från flygfältet och trafikförbindelserna till såväl centrum som kringliggande orter i Vasaregionen är utmärkta. Vikby företagscenter är indelat i två delar, Vikby 1 och Vikby 2. Vikby 1 har en areal på ca 31 hektar och Vikby 2 ca 35 hektar. Från Vikby är avstånden till hamnen i Vasa 14 km, till Vasa flygfält 4,5 km och till järnvägsstationen i Vasa 12 km.

Bekanta dig med områdets lediga företagstomter.