Projekt och samarbeten

Idrottsklasser vid Korsholms högstadium

Ett samarbete mellan Finlands Olympiska kommitté, Vasaregionens idrottsakademi och vår skola har resulterat i att vi har idrottsklasser på alla årskurser. Idrottsklassen är riktad till elever som är aktiva i någon idrottsförening och mer målmedvetna med sitt tävlingsidrottande. Eleverna känner att de vill öka sin träningsmängd, göra träningen mer mångsidig eller få mer inspiration genom att träna tillsammans med likasinnade från andra idrottsgrenar. Skolans gymnastiklärare Viktor Mänty och Robert Bergkulla ansvarar för träningen.  Innehållet följer Finlands Olympiska kommittés linjedragningar, ”växa till idrottare” och fokuserar på allmän fysisk- och motorisk träning samt övriga delar av idrottandet som t.ex sömnens, kostens och självförtroendets betydelse och utveckling. På gymnastiklektionerna tränas bl.a. balans- och rörelsefärdigheter och på lektioner i hälsokunskap och huslig ekonomi anpassas innehållet enligt gruppens behov.

Vaasan seudun urheiluakatemia

Styrgruppen består av: rektor Pia Blomqvist, gymnastiklärare Robert Bergkulla, Vasaregionens Idrottsakademi Jens Wallin samt föräldrarepresentanter Stefan Lithén och Ulf Hildén.

Frågor kan riktas till:
Rektor Pia Blomqvist, 044 4249108, pia.blomqvist(at)korsholm.fi
Idrottsklasskoordinator Robert Bergkulla, robert.bergkulla(at)edu.korsholm.fi

Övriga samarbetsprojekt

Övriga samarbetspartners är bl.a. Fin Fami, Pepp, Decibel, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan, Luckan och Röda Korset.

Projekt

Åk 7: Välmående – vem är jag? 

I september besöker Barnavårdsföreningen skolan och håller lektion om grupptryck och respekt. I oktober kommer föreningen FinFami att besöka alla klasser och hålla två lektioner med teman kring självkänsla och psykiskt välmående.

Åk 8: Beroende och missbruk

Under året kommer eleverna att jobba med temat i olika former. Bland annat besöks skolan av erfarenhetstalare som diskuterar spelmissbruk. Eleverna tar också del av kommunens rusmedelsförebyggande arbete.

Åk 9: Jämlikhet

Förutom antimobbningsteman och teman mot rasism, kommer eleverna också att få lyssna på Barn- och ungdomsstiftelsens Dreamster som talar om att uppnå mål i livet.