Projekt och samarbeten

Utvecklande av idrottsklass vid Korsholms högstadium

Ett samarbete mellan Finlands Olympiska kommitté, Vasaregionens idrottsakademi och vår skola har resulterat i att vi har idrottsklasser på alla årskurser från och med hösten 2021. Idrottsklassen är riktad till elever som är aktiva i någon idrottsförening och mer målmedvetna med sitt tävlingsidrottande. Eleverna känner att de vill öka sin träningsmängd, göra träningen mer mångsidig eller få mer inspiration genom att träna tillsammans med likasinnade från andra idrottsgrenar. Skolans gymnastiklärare Viktor Mänty och Robert Bergkulla ansvarar för träningen.  Innehållet följer Finlands Olympiska kommittés linjedragningar, ”växa till idrottare” och fokuserar på allmän fysisk- och motorisk träning samt övriga delar av idrottandet som t.ex sömnens, kostens och självförtroendets betydelse och utveckling. På gymnastiklektionerna tränas bl.a. balans- och rörelsefärdigheter och på lektioner i hälsokunskap och huslig ekonomi anpassas innehållet enligt gruppens behov.

Vaasan seudun urheiluakatemia

Styrgruppen består av: rektor Pia Blomqvist, biträdande rektor Camilla Lillås, gymnastiklärare Robert Bergkulla, Vasaregionens Idrottsakademi Jens Wallin samt föräldrarepresentanter Stefan Lithén och Ulf Hildén.

Frågor kan riktas till:
Rektor Pia Blomqvist, 044 4249108, pia.blomqvist(at)korsholm.fi
Idrottsklasskoordinator Robert Bergkulla, robert.bergkulla(at)edu.korsholm.fi

Övriga samarbetsprojekt

Skolan har ett samarbetsprojekt med en skola i Holland där eleverna bl.a. jobbar med miljöfrågor, kultur och elevutbyte.

Övriga samarbetspartners är bl.a. Fin Fami, Pepp, Decibel, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Röda Korset.

Projekt

Åk 7: Välmående – vem är jag? 

I oktober kommer föreningen FinFami och deras projekt Mera Tillsammans att besöka skolan. I alla klasser hålls tre lektioner med teman kring självkänsla och psykiskt välmående.

Åk 8: Beroende och missbruk

I september ordnar skolan, i samarbete med USM och deras projekt Uppsökande verksamhet i Österbotten, en temadag för alla elever i årskurs 8. Under dagen diskuteras olika former av beroende och missbruk med eleverna. Dagen innehåller också föreläsningar och fakta kring olika berusningsmedel. I februari fortsätter eleverna jobba kring samma ämne men med stort fokus på attityder och egna ställningstaganden. Skolan samarbetar då med Projektet PEPP.

Åk 9: Jämlikhet

I oktober får skolan besök av Barn- och ungdomsstiftelsens Dreams-program vars målsättning är att stärka ungdomars tro på framtiden, samt göra deras drömmar synliga. Syftet är att sporra unga att acceptera sig själva och att lita på varandra. Dreams handlar om att hitta egna och andras styrkor samt att stöda ungdomar mot ett balanserat vuxenliv. Dreamstern håller föreläsning åt alla nior.