Avfall och återvinning

Den kommunala miljövårdsmyndigheten övervakar att avfallslagen (646/2011) och avfallshanteringsbestämmelserna efterföljs. Genom att sortera på ett korrekt sätt kan du bidra till att skydda och bevara vår natur och levnadsmiljö.

I Korsholm sköts avfallshanteringen av Ab Stormossen Oy. Du hittar sorteringsguider, information om avfallshantering och mottagningspunkter för såväl hushåll och företag samt jordbruk på respektive hemsida. I kommunerna finns ekopunkter för rent papper, glas, metall och batterier samt återvinningsstationer som avfallsbolagen upprätthåller.

Vasaregionens avfallsnämnd har hand om myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen inom Ab Stormossen Oy:s verksamhetsområde för kommunerna Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs kommun. Värdkommun är Vasa stad. Avfallsnämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för myndighetsuppgifter enligt avfallslagen och beslutar om ärenden som enligt avfallslagen ålagts kommunen.

Enligt avfallslagen (646/2011) skall en avfallsinnehavare ansluta sig till avfallstransport som ordnas inom området. Fastighetsinnehavaren beställer tömningen av avfallskärlen av ett avfallstransportföretag som fastighetsinnehavaren själv väljer. Meddelande om gemensamt avfallskärl och förlängt tömningsintervall av avfallskärlet riktas till Vasaregionens avfallsnämnd, PB 2, 65101 Vasa.


Meddelande om gemensamt avfallskärl

Förlängt tömningsintervall av avfallskärlet

Avfallslagen 646/2011