Framlagda planer

Planer du kan lämna synpunkter på

Vänligen kom överens på förhand om ett besök till ämbetshuset via planlaggning@korsholm.fi eller via växeln (06) 327 7111.

Planläggningsöversikt 2021
Planläggningsöversikten är offentligt framlagt 9.5–7.6.2021

Ändring av detaljplan i kvarter 24 och del av kvarter 12 i Kvevlax Skede: Två alternativa utkast till plan är framlagda 6.5–4.6.2021 (MBF 30 §).
Kontaktperson: Martina Bäckman

Detaljplan för lättrafikled längs Bölevägen
Skede: Ett planförslag är framlagt 6.5–4.6.2021 (MBF 27 §).
Kontaktperson: Jim Åkerholm

Ändring av detaljplan för kvarter 13a och 13b i Solf
Skede: Ett planutkast är framlagt 15.4–14.5.2021 (MBF 30§).
Kontaktperson: Anne Holmback