Framlagda planer

Planer du kan lämna synpunkter på

Åsikten/anmärkningen kan även sändas till planlaggning@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.


Följande program för deltagande och bedömning framlagda 4.4–3.5.2024 (MBL 63§)

Smedsby detaljplan, kv. 207–208 med tillhörande allmänna områden

Smedsby detaljplan, kv. 225–226 med tillhörande allmänna områden

Solf detaljplan, kv. 35a, 35 och 36 med tillhörande allmänna områden

Ett förslag till plan är framlagt 4.4–3.5.2024 (MBF 27 §)

Vikby kvarter 13–14, del av Vikby företagscenter