Framlagda planer

Planer du kan lämna synpunkter på

Åsikten/anmärkningen kan även sändas till planlaggning@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.


Ändring och utvidgning av detaljplan i kvarter 24, kvarter 7 och del av kvarter 12 i Kvevlax
Skede: Ett förslag till plan är framlagt 14.11–13.12.2023
Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggningsingenjör