Framlagda planer

Planer du kan lämna synpunkter på

Vänligen kom överens på förhand om ett besök till ämbetshuset via planlaggning@korsholm.fi eller via växeln (06) 327 7111.

Blanketten kan sändas till planlaggning@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.