Framlagda planer

Planer du kan lämna synpunkter på

Lämna in åsikt/anmärkning

Åsikten/anmärkningen kan även sändas till planlaggning@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Inga planer är framlagda för tillfället.