Framlagda planer

Planer du kan lämna synpunkter på

Lämna in åsikt/anmärkning

Åsikten/anmärkningen kan även sändas till planlaggning@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Ändring av detaljplan vid Westenergy

Framlagt 3.1-1.2.2022       
Skede: Utkast till detaljplan (MBF 30 §) 
Kontaktperson: Martina Bäckman