Framlagda planer

Planer du kan lämna synpunkter på

Vänligen kom överens på förhand om ett besök till ämbetshuset via planlaggning@korsholm.fi eller via växeln (06) 327 7111.

Blanketten kan sändas till planlaggning@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Delgeneralplan för Replot
Skede: Ett utkast till plan är framlagt 25.5–23.6.2021 (MBF 30 §).
Kontaktperson: Catarina Simons
Informationsmöte om delgeneralplan för Replot ordnades 7.6.2021 kl. 18–20 utan publik p.g.a. rådande omständigheter (covid-19).

Inspelningen av informationsmötet kan ses här t.o.m. 7.7.2021. (uppdaterad 10.6)

Under vecka 23 och 24 kan man träffa planläggare Catarina Simons på ämbetshuset.
Boka tid på förhand: tfn 06 327 7173, catarina.simons@korsholm.fi.

Ändring av detaljplan i kvarter 28 på Fågelbergets företagscenter (Uppdaterad 7.6.2021)

Skede: Ett förslag till plan är framlagt 25.5–23.6.2021 (MBF 27 §).
Kontaktperson: Jim Åkerholm

Plan över Hästhagen – Äppeldalens rekreationsled
Ett förslag till plan är framlagt 26.5–24.6.2021 (MBF 46 §)
Leden går längs grönområdet från Källängsvägen i norr till Vasa stadsgräns i söder.
Kontaktperson: Allan Hagberg

Grönområdesplaner