Vänelevsverksamhet

Målsättning

 •  ge känslomässig trygghet åt de yngre eleverna
 • öka skoltrivseln och sammanhållningen
 • ge information åt nybörjareleverna om skolan och des regler
 • hjälpa de yngre eleverna vid behov
 • de äldre eleverna skall känna och ha delaktighet i verksamheten
 • de äldre eleverna ska få möjlighet att öka sin självkännedom och växa i sin roll som vänelev
 • de äldre eleverna ska verka som goda förebilder
 • förebygga mobbning och utanförskap

Innehåll

 • utbildning av väneleverna
 • lära känna sig själv
 • lära känna varandra
 • gemensamma aktiviteter vid högtidsdagar
 • mysstunder
 • blandade undervisningsgrupper i vissa ämnen i perioder
 • problemlösning tillsammans m.m.
 • fortgående utvärdering och stöd

Organisation

 • verksamheten är en del av KiVa-arbetet
 • lärarrepresentanter från åk 4, 5 och 6 ingår i KiVa teamet
 • Klasslärarna i vänelevsklasserna väljer vänelevsparen i smaråd med specialläraren
 • klasslärarna planerar verksamheten tillsammans med sina elever.
 • klassläraren sammanställer verksamhetsplanen
 • Åk 5 fungerar som vänelever åt åk 1
 • Åk 6 fungerar som vänelever åt åk 2