Päikky

Päikky heter det elektroniska systemet som småbarnspedagogiken använder för barnens närvaroregistrering och planering av vårdtider. Päikky är även officiell kommunikationskanal från Korsholms kommun/enheten till vårdnadshavarna.

Vårdnadshavarna loggar in via dator eller applikationen Päikky – Guardian och där bokar man in barnets vårdtider. Vårdtiderna för följande vecka ska reserveras i Päikky senast sju kalenderdagar på förhand. Vårdnadshavarna får instruktioner från daghemmet.

Mera information om Päikky fås av ledaren för småbarnspedagogik och förskola/sekreterarna för småbarnspedagogik och förskola.


Inloggning till Päikky

Presentation av Päikky