Päikky

Päikky heter det elektroniska systemet som småbarnspedagogiken använder för barnens närvaroregistrering och planering av vårdtider. Päikky är även officiell kommunikationskanal från Korsholms kommun/enheten till vårdnadshavarna.

Vårdnadshavarna loggar in via dator eller applikationen Päikky – Guardian och bokar in barnets vårdtider. Vårdtiderna för följande vecka ska reserveras i Päikky senast sju kalenderdagar på förhand. Vårdnadshavarna får instruktioner från daghemmet.

Mera information om Päikky fås av ledaren för småbarnspedagogik och förskola eller sekreterarna för småbarnspedagogik och förskola.


Inloggning till Päikky

Presentation av Päikky