Utehållningsförbud för fjäderfä

För att hindra att fågelinfluensaviruset sprider sig måste fjäderfän och andra fåglar skyddas mot kontakter med vilda fåglar under tiden 8.2–31.5. Fåglarna ska antingen hållas inomhus eller så ska området där de vistas utomhus skyddas med till exempel ett tillräckligt tätt nät.

Mer information om fågelinfluensa finns på Livsmedelsverkets hemsida