Familjedagvård

Vi i familjedagvården vill ge ditt barn en god grundvård samt främja ditt barns utveckling och inlärningsmöjligheter i en hemlik miljö. Familjedagvården erbjuder en liten barngrupp och en trygg start för de yngsta barnen.

Bekanta dig med vår broschyr.

Mångsidig kompetens
Pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken.