Mätningstjänster

Mätservice, såsom hus- och tomtpålningar på detajlplanområden, detaljkartservice och kartor för situationsplaner.

Vänligen kom överens på förhand om ett besök till ämbetshuset via planlaggning@korsholm.fi eller via växeln (06) 327 7111.