Bildkonst

Konstsamling

Kommunen äger och förvaltar en stor konstsamling som idag består av omkring 1000 verk. Konstverken finns placerade i kommunens fastigheter. Samlingen utgörs av konstverk gjorda av professionellt etablerade finländska konstnärer samt av konstverk gjorda av konstnärer med en lokalförankring till Korsholm. Nya inköp görs på Kultur- och fritidsnämndens initiativ.

Hobbykonstnärer

Vill du som hobbykonstnär ställa ut i Korsholm? Ta kontakt med Vuxeninstitutet. Det är möjligt att boka Kulturhusets aula för konstutställningar.

Professionella konstnärer

Galleri Arte Mare, i världsarvsporten på Replot, drivs av Kultur- och fritidsnämnden i Korsholm. Syftet med galleriverksamheten är att erbjuda professionella konstnärer och kulturarbetare en fräsch och modern utställningslokal så att de ska få visa upp sin konst för våra besökare.

Grundläggande konstundervisning

Den grundläggande konstundervisningen i bildkonst och hantverk ordnas av Korsholms Vuxeninstitut. Undervisning ges på svenska och finska och verksamheten riktar sig till barn och unga. För mera information och anmälningsuppgifter, se Vuxeninstitutets egen webbplats.