Uppsägning av eftisplats

Uppsägning och/eller väsentliga ändringar av morgon- och eftermiddagsplats görs i god tid till upprätthållaren av morgon- och eftermiddagsverksamheten som sköts i kommunens regi. Ändringarna träder i kraft från början av följande hela kalendermånad. 

Uppsägningen görs i Wilma via Ansökningar och beslut, Gör ny ansökan, Uppsägning av morris-/eftisplats. Ansökan görs inte i telefonens Wilma-app utan via en webbläsare t.ex. Firefox eller Google chrome.