Språkprogram

Åk 2 undervisas 1 vh i finska.

Åk 3–6 undervisas i vanlig finska och modersmålsinriktad finska.

I åk 4 inleds undervisningen i engelska.