Språkprogram

På denna länk kan du läsa om kommunens språkstig som implementeras på alla nivåer inom bildningsväsendet i Korsholms kommun: https://korsholm.fi/barn-och-skola/bildningstjanster-forvaltning/utvecklingsprojekt-och-aktuella-strategier/sprakstigen