Elevrådet

Skolans elevråd medverkar i planeringen av skolverksamhetens vardag. Elevrådet består av en representant och en ersättare från varje klass i åk 3-6. Klassens representant i elevrådet ska föra fram klassens synpunkter till elevrådet och hålla klassen informerad om elevrådets arbete och olika beslut. Elevrådets ordförande utses inom elevrådet och elevrådets handledare fungerar som sekreterare. Elevrådet träffas ungefär en gång i månaden.

Skolans miljöråd består av en elev per klass från årskurserna 1-6. Miljörådet träffas regelbundet och diskuterar och arbetar kring frågor om hållbar utveckling.