Barnets insjuknande och medicinering

Sjuka barn får inte föras till småbarnspedagogiken/förskolan!

Personalen har rätt att vägra att ta emot ett barn som p.g.a. sjukdom inte orkar delta i verksamheten. Om barnet insjuknar under dagen kontaktas vårdnadshavarna och barnet ska hämtas så fort som möjligt. Infektionsrisken är större i grupp och smittorisken kan minskas om barnet är hemma tills det blir friskt.

  • Feber: barnet bör vara feberfri 1 dag innan det återvänder till daghemmet.
  • Magsjuka: Barnet bör vara symptomfritt (dvs. ingen uppkastning eller diarré) i 48 timmar innan det återvänder till daghemmet.
  • När barnet blir sjukt smittar sjukdomen mest i början. Därför ska inte ett sjukt barn föras till daghemmet/förskolan.

Lär också barnet att hosta eller nysa mot övre delen av ärmen, inte mot händerna. Om barnet ändå hunnit nysa eller hosta i händerna så tvättas händerna genast.

Minskning av infektionsrisk

Enligt undersökningar får barn som är i småbarnspedagogik/förskola oftare infektionssjukdomar än barn som vårdas hemma. Det går att minska smittan och sjukdomarna avsevärt med enkla åtgärder. Vi iakttar hygienåtgärder som är till nytta för barnen, vårdnadshavarna och personalen.

Vi hoppas ni vill stöda verksamhetens strävanden efter att minska sjukdomar hos barnet genom att delta i åtgärderna.

Åtgärder som minskar smittan från infektioner och som personal och vårdnadshavare genomför tillsammans:

Handtvätt

  • När barnet kommer till småbarnpedagogiken/förskola.
  • När barnet kommer hem.
  • Rinnande vatten och tvål används varje gång, händerna sköljs och torkas väl.
  • Händerna tvättas alltid efter toalettbesök.
  • Handtvätt före och efter maten.
  • Korta naglar gör att händerna lättare hålls rena.

Medicinering

Personalen ger endast medicin åt barnet ifall barnet lider av en kronisk sjukdom (t.ex. astma, diabetes). Läkemedelsavtal uppgörs i samarbete med personalen.