Besök på biblioteket

Ni får gärna besöka biblioteken med grupper. Om ni önskar så presenterar vi också biblioteket och våra tjänster. Kontakta oss på telefon 06 327 7270 (huvudbiblioteket) för att komma överens om en lämplig tid. För besök på filialerna – kontakta dem direkt.

Utställning på biblioteket

Har ni arbetat med något tema eller projekt som kunde ställas ut i biblioteket? En utställning i biblioteket når en bred publik. Kontakta huvudbiblioteket biblioteket@korsholm.fi eller något av filialbiblioteken om ni är intresserade.

Läshundar

Kom och läs för en hund!

Läshundarna blir fler och fler i Finland. Om du nyss lärt dig läsa eller om läsningen går knaggligt, kan det hjälpa att läsa tillsammans med en läshund. Hunden lyssnar på läsningen utan att avbryta eller rätta, och den förstår alla språk.

Biblioteken i Korsholm besöks regelbundet av läshundar. För närmare uppgifter om deras besök, se information under fliken för respektive bibliotek i menyn.