Besök på biblioteket

Ni får gärna besöka biblioteken med grupper. Om ni önskar så presenterar vi också biblioteket och våra tjänster. Kontakta oss för att komma överens om en lämplig tid. För besök på filialerna – kontakta dem direkt.

Vi önskar att besöken till framför allt huvudbiblioteket och Kvevlax bibliotek bokas in på förhand, för att undvika att flera grupper kommer samtidigt.

Lånekort för lärare eller organisationer

Pedagoger kan anhålla om ett lärar- eller organisationskort som kan användas vid lån av exempelvis bokpaket till en grupp. De böcker som lånas med kortet bör förvaras i skolan/daghemmet och inte tas med hem.