Söderskogen detaljplan, Tölby

Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggningsingenjör
Skede: Ett planförslag var framlagt 10.8–8.9.2021 (MBF 27 § ).

Ett utkast till plan var framlagt 7.6–8.7.2019 (MBF 30 §)

Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 18.10-16.11.2018 (MBL 63§).