Avlopp

Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen som påverkar kvaliteten i yt- och grundvatten samt våra kustvatten. Till ett modernt hushåll hör ett väl fungerande avloppssystem som uppfyller lagstadgade krav. En slambrunn renar inte avloppsvattnet från bakterier och näringsämnen, utan samlar upp tjockare materia. Enligt lagstiftningen kan din fastighet befinna sig på ett verksamhetsområde för allmänt avlopp eller på ett område utanför verksamhetsområdet, vilket avgör om du ska ansluta din fastighet till allmänt avlopp eller om du ska ha ett eget avloppsreningssystem.

Se även:

Avloppsvattenguide
Sommarstugans avloppsguide
https://vesiensuojelu.fi/
Glesbebyggelsens avloppsvatten
http://www.jatevesitieto.fi/