Förskola

Kommunen ordnar en ettårig förskola vid kommunens daghem. Förskolan är avgiftsfri och uppgår till 700 timmar per verksamhetsår. Verksamheten följer skolornas schema och ordnas fyra timmar per dag.

I förskolan, vars verksamhet på förhand är planerad, undervisas och sköts barnen av utbildad personal.

Förskolan baserar sig på undervisningsministeriets givna grunder samt på kommunens fastställda förskoleplan. Korsholms förskoleplan ligger till grund för alla kommunens egna förskoleplaner.


Bekanta dig med vår broschyr