Blanketter

Här kan du som vårdnadshavare ladda ner blanketter som gäller barnets skolgång.

E-blankett: Ansökan om befrielse från eller nedsättning av eftisavgift

Båda vårdnadshavarna ska fylla i och underteckna blanketten. Sänd blanketten och tillhörande bilagor via e-post till bildning@korsholm.fi eller Korsholms kommun, Bildningskansliet, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Anhållan och uppsägning om morgon- och eftermiddagsverksamhet, som ordnas i kommunens regi, sker i Wilma via ansökningar och beslut.