Blanketter

Här kan du som vårdnadshavare ladda ner blanketter som gäller barnets skolgång.

Fyll i och underteckna blanketten. Sänd blanketten och  tillhörande bilagor till  bildningskansliet.

Anhållan och uppsägning om morgon- och eftermiddagsverksamhet, som ordnas i kommunens regi, sker i Wilma via ansökningar och beslut.