Blanketter

Här kan du som vårdnadshavare ladda ner blanketter som gäller barnets skolgång.

E-blankett: Ansökan om befrielse från eller nedsättning av eftisavgift

Båda vårdnadshavarna ska fylla i och underteckna blanketten. Sänd blanketten och tillhörande bilagor till:
Korsholms kommun
Bildningskansliet
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Anhållan och uppsägning om morgon- och eftermiddagsverksamhet, som ordnas i kommunens regi, sker i Wilma via ansökningar och beslut.