Information till förtroendevalda

Den här sidan är till för dig som är förtroendevald i Korsholms kommun. Här samlar vi praktisk information som kan vara av intresse för dig gällande ditt politiska uppdrag.

Meddela dina personuppgifter

Du behöver meddela dina personuppgifter till kommunen. Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig tillträde till förtroendevaldas extranät, betala ut ersättningar och kunna kommunicera med dig.

Meddela dina personuppgifter

Har du frågor? Ta kontakt med koncernförvaltningens sekreterare Janica Fröberg.

Datautrustning

Kommunen har en digital ärende- och mötesprocess.

Har du frågor eller behöver handledning eller utrustning? Ta kontakt med projektledare Kjell Alm.

Kallelser och möteshandlingar

Kallelser till sammanträden sänds med e-post till organets ordinarie ledamöter. Sammanträdets möteshandlingar finns elektroniskt tillgängligt på kommunens extranät för förtroendevalda.

Har du frågor om möteshandlingar? Ta kontakt med respektive nämndsekreterare eller kommunens registrator.

Portalen för förtroendevalda

Offentliga föredragningslistor och protokoll

Har du frågor om extranätet? Ta kontakt med informationssekreterare Tommy Lahti.

Sammanträden

Fysiska sammanträden hålls oftast i Korsholms ämbetshus i Smedsby. Sammanträden kan även genomföras som elektroniska möten med deltagande på distans eller som hybridmöten där en del deltar på distans och en del närvarar på plats.

I kallelsen anges tid och plats för sammanträdet, vilka ärenden som behandlas och på vilket sätt organet kommer att sammanträda. Organens elektroniska sammanträden och hybridsammanträden hålls via Microsoft Teams.

Ledamöterna ansvarar för att meddela om sin närvaro och frånvaro vid sammanträdet, meddelandet sänds till personen som sände kallelsen.

Arvoden och ersättningar

Till kommunens förtroendevalda betalas ekonomisk ersättning för skötsel av förtroendeuppdrag.

Du kan läsa mer om ersättningarna i kommunens förvaltningsstadga.

Arvoden och ersättningar för resekostnader hanteras av organets nämndsekreterare i samband med sammanträdet. Ekonomisk ersättning betalas ut kvartalsvis.

Har du frågor? Ta kontakt med organets nämndsekreterare eller ekonomikanslist Sofie Svanlund.

Avslutande av förtroendeuppdrag

Om du vill avsluta ditt förtroendeuppdrag hos kommunen måste en anhållan om befrielse lämnas in till kommunstyrelsen. En anhållan om befrielse kan ske av olika orsaker, den vanligaste är man flyttar bort från kommunen och förlorar sin valbarhet.

När du avslutat ditt förtroendeuppdrag återlämnas datautrustningen till kommunens koncernförvaltning. Har du frågor? Ta kontakt med kommunens registrator Iita-Mari Hellberg.