Samarbete med Hem och Skola


Gemensamt föräldramöte ordnas 1-2 gånger per läsår. Utöver det arrangeras vid behov klassvisa möten.
Lärandesamtal hålls under november- och januarimånad. Övriga föräldrasamtal hålls enligt behov och önskemål.
Kommunikationen mellan hemmet och skolan sker i första hand i Wilma. I de lägre årskurserna kan även information mellan hem och skola utbytas genom veckobrev eller kontakthäfte. Till övriga klasserna skickas information hem vid behov. På skolans hemsida finns också en hel del information om skolans verksamhet.

Solf skola har en egen Hem och skola-förening som jobbar aktivt för elevernas skolvardag samt främjandet av samarbetet mellan skolan och elevernas hem. Elin Friman är lärarrepresentant i Hem och skola-styrelsen och hennes ersättare är Irene Sjö-Särs. I början av höstterminen träffas ledningsgruppen och representanter från Hem och skola-styrelsen för ett gemensamt planeringsmöte.

Solf hem och skola
http://solf.hemochskola.fi/kontakt/

Föreningen Hem och skola arbetar för att skapa goda kontakter mellan hemmen och mellan skolan och hemmen. De ordnar bl.a. aktivitetskvällar och föreläsningar. Dessutom bidrar föreningen ekonomiskt till skolans verksamhet. Styrelsen består av föräldrar och en lärarrepresentant. I varje klass finns två klassombud som fungerar som kontaktlänkar till de övriga föräldrarna.

Styrelse läsåret 2021-2022

Ordförande: Ayla Östergårds (ayla.ostergards@gmail.com)
Ingrid Barbier
Annika Nyberg
Johanna Suikkanen
Mikaela Hill 
Heidi Wolff-Stenberg
Susanne West
Emma Huolman 
Christoffer Skuthälla
Johanna Björknäs-Lundström
Jessica Bäck
Petra Långfors
Jenny Forsén

Lärarrepresentant: Elin Friman