Skolskjuts till två adresser

Enligt kommunfullmäktiges beslut inleder kommunen från och med 1.2.2023 ett försök med skolskjuts från två adresser för elever där vårdnadshavarna har separerat. Försöket gäller till och med 1.6.2024. Skjuts från två adresser är ingen rättighet enligt lag men kommunen har rätt att ge bättre service än vad lagen föreskriver. Försöket gäller inledningsvis enbart elever i årskurserna 7-9 där det är möjligt att med befintliga busslinjer ta sig till kommunens alla delområden. Rätten till skolskjuts till två adresser gäller bara till adresser inom kommunen.

För att beviljas skjuts från två adresser bör man uppfylla kommunens fastställda skjutskriterier.

Här nedan finns instruktioner för hur du gör ansökan via Wilma: