Samarbete mellan förskola och grundläggande utbildning 

Projektet för att utveckla goda modeller för samarbete mellan förskola och grundläggande utbildning har startat i augusti 2022 och finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet. 

Projektet har fyra anställda fältarbetare och en koordinator som är ute på fältet och arbetar med samarbetet i praktiken.

Syftet med projektet är att få en jämlik grund inom hela kommunen eftersom flera förskolor i kommunen under de senaste åren har flyttat in under samma tak som skolorna.  

Målet är att utveckla strukturer och kontinuiteter som stöder barnens utveckling och lärande, utveckla en gemensam övergång mellan förskola och skola för barnen samt skapa en enhetligare verksamhetskultur mellan förskola och grundläggande utbildning.